Category

Föreläsare 2016
Ivan Kuzhicov är ordförande i föreningen Vorta Drom och projektledare för bland annat projekt – Bättre Hälsa för unga romer – ett framgångsrikt samverkansprojekt mellan föreningen Vorta Drom och Helsingborg stad som fått nationell uppmärksamhet. Rom och uppvuxen i Helsingborg. Deltat i en rad samanhang som har att göra med frågor gällande romer. Tillsammans med...
Read More
Leif Redestig är socionom och arbetar som utvecklare vid socialförvaltningen i Helsingborg. Har väsentligen varit verksam inom Helsingborgs Stad under hela mitt yrkesliv. Uppgifterna har varierat från praktiskt socialarbete till olika former av stabstjänster till chefsbefattningar. Intresset för utvecklingsfrågor har alltid funnits. Även aktivt medverkat i utvecklingsarbeten som fått nationell spridning. Tillsammans med Ivan Kuzhicov...
Read More
Gordon Hahn är grundare av och VD för SERUS, ett företag som arbetar med att mäta och organisera social, miljömässig och ekonomiskt värdeskapande samt utveckla den sociala ekonomin. Gordon är utbildad statsvetare och har över femton års erfarenhet av att arbeta med kooperation och EU-frågor. Gordon är dessutom förtroendevald ordförande för företagsrådgivaren Coompanion Sverige för...
Read More
Anna Felländer har sedan många år analyserat hur digitaliseringen förändrar samhälle och näringsliv i ekonomin. Hon har publicerat ett antal rapporter på ämnet varav en beskriver Delningsekonomins möjligheter och utmaningar. Hon är expert i regeringens digitaliseringskommission och taxiutredning, har haft rollen som digitaliseringsekonom och chefsekonom på Swedbank samt har många års erfarenhet från arbete inom...
Read More
Anna Fyrberg Yngfalk är Fil. dr i Företagsekonomi och forskare vid Centrum för tjänsteforskning (CTF), Karlstads universitet. Annas forskning kretsar kring områdena marknadsföring , service och konsumentkultur och har ett särskilt intresse för hur service- och marknadsföringsdiskurser påverkar ideella organisationer. Tillsammans med Camilla Lindquist föreläser de om en tilltagande ”marknadisering” inom civilsamhället och hur kommersiella...
Read More
Camilla Lindquist arbetar med föreningsutveckling och utbildningsfrågor på Friskis&Svettis Riks, Friskisföreningarnas gemensamma paraplyorganisation. Tillsammans med Anna Fyrberg Yngfalk föreläser de om en tilltagande ”marknadisering” inom civilsamhället och hur kommersiella drivkrafter både utvecklar och utmanar organisationer. Genom åren har många ideella organisationer professionaliserats för kunna hantera kraven på att leda och styra en allt mer omfattande...
Read More
Hannes Sjöblad är företagsledare och biohackare. Han arbetar som Chief Disruption Officer på innovationshuset Epicenter Stockholm, där han hjälper företag och organisationer att förstå hur teknikutvecklingen påverkar deras verksamheter idag och imorgon. Han är också en av grundarna av biohackerföreningen BioNyfiken, som är ett nätverk av entusiaster som experimenterar med bioteknik med mera. Hannes är...
Read More
Ismael Ataria är poet, föreläsare, krönikör och artist. Han är född och uppvuxen i Hagfors/Värmland. Han har gjort hundratals föreläsningar och framträdande över hela landet. Han pratar i radio och gett ut flera böcker och skivor. Ismael har mottagit flera priser och utmärkelser, bland annat Region Värmlands Litteraturstipendium 2014. I Ismael Ataria poetiska värld blandas...
Read More
Olle Lundin, ansvarig för Digitalt Innovationscentrum på Arbetsförmedlingen. Olle kommer att presentera Arbetsförmedlingens innovationsveckor med Jobbhackaton. Syftet är att utveckla digitala prototyper för arbetsmarknaden inom följande fokusområden: Ungdomar – Hur kan ungdomars kunskap och motivation nyttjas för att vitalisera arbetsmarknaden? Arbetsgivare – Hur kan småföretagare utnyttja digitala verktyg för att skapa nya jobb? Arbetssökande – Hur kan...
Read More
Laura Hartman, Docent i nationalekonomi och ordförande i regeringens Tillitsdelegation. Laura har 20 års erfarenhet av forskning och ledarskap inom välfärdspolitiska frågor från IFAU(Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering), Statskontoret och SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle). Hon har varit chef för Avdelningen för analys och prognos vid Försäkringskassan och ledamot i Finanspolitiska rådet. Hon är...
Read More
Stefan Moritz background is in design with a focus on service innovation and management. He has worked with governments, public sector organizations and blue chip brands such as adidas, IKEA, Disney and Philips. Stefan regularly gives keynote speeches, runs workshops, coaches executives and teaches at universities. He is VP Customer Experience at Veryday, one of...
Read More
Riddarens Vårdcentral öppnade i maj 2015 med ambitionen och visionen om att bli Sveriges mest moderna och digitala vårdcentral inom två år. I dag arbetar fem specialistläkare och tre distriktssköterskor på vårdcentralen och de har bland annat fått högsta patientnöjdheten i Sverige. De utvecklar även digitala lösningar för hälso- och sjukvården som de hoppas på...
Read More
Don’t take it business – It’s only personal Inspireras av historien bakom Not For Sale Ale och hur man kan förändra världen med en öl. Ulf Stenerhag är VD för  Thurne Teknik AB, ett Nordiskt Tech Trade bolag. Ulf har lång erfarenhet av att leda internationellt värdebaserat tillväxt företag och har lett flera förändringsprojekt inom företagskultur....
Read More
Foto Carlos Zaya Darja Isaksson brukar säga att hon växte upp i ett ”makerspace”, där hon lärde sig att både löda kretskort och att programmera, även om design var hennes största intresse. Sedan 1993 har hennes främsta intresse varit att öka kunskapen om hur vårt samhälle förändras av den digitala revolutionen, och 2002 startade hon sin...
Read More
Livia Holm är Director of Healthcare Partnerships på KRY och ansvarig för KRYs samarbeten med vårdgivare och landsting. Hon har bland annat drivit pilotprojekt inom Stockholms Läns Landsting, Region Skåne och Region Jönköpings Län. Genom att kombinera ny teknologi med ledande medicinsk kompetens har KRY byggt en tjänst för att möta vården digitalt. KRY gör det möjligt...
Read More
Josina Vink is a designer with expertise in health system transformation. Josina is currently doing research within Experio Lab at County Council of Värmland while completing her PhD at Karlstad University in collaboration with the Center for Service Research. Josina is an Early Stage Researcher within the Service Design for Innovation Network, an EU Horizon...
Read More
David är verksamhetsledare för Fritidsbanken Värmland. Tänk dig ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar – det är Fritidsbanken. Människor skänker fritidsprylar som de inte längre använder och Fritidsbanken tar tillvara och lånar ut. Alla kan låna och allt är gratis! Fritidsbanken bidrar till integration, ökad spontanidrott, hälsa och välbefinnande. Genom smart återbruk bidrar initiativet...
Read More
Per Falk arbetar som IT-strateg och processledare på utbildningskontoret i Upplands Väsby. Den röda tråden i hans arbete är och har varit att skapa arenor där lärande står i centrum. Arenor som skapar sammanhang att utvecklas i bidrar till att människor känner mening i tillvaron, vad det än gäller. Per Falk när en vision om en öppen...
Read More
Carl Heath är forskare och designer vid Interactive Institute Swedish ICT (www.tii.se). Genom åren har Carl verkat i gränslandet mellan lärande, framtidsfrågor, IT och kultur i många olika sammanhang. Bland annat har Carl producerat och designat ett stort antal pedagogiska material, spel och interaktiva narrativer för en bredd av sammanhang för såväl skolan i Sverige...
Read More
Joeri van den Steenhoven is Director of MaRS Solutions Lab, a social innovation lab that brings new approaches to solve complex social challenges. The lab convenes stakeholders from across society to develop new solutions together. It also supports governments to modernize its regulations and services, and builds capacity for systems change through training, advice and events....
Read More
Johan Quist är ekonomie doktor i företagsekonomi och forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Redan 2004 startade han ett nätverk för myndigheter som vill arbeta tillsammans med forskare i praktiknära utvecklingsprojekt. I nätverket finns idag flera av våra största myndigheter såsom Skatteverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen men också några mindre likt Pensionsmyndigheten och...
Read More